Anmälan

Startlista Backracet

Startlista Distansloppet

Billingen Rollerski 12 september 

Inbjudan för 12 september 2020 är ännu ej publicerad.
Billingens Skidallians i samarbete med Svenska Skidförbundet bjuder den 14 & 15 september 2019 in till SM-avslutningen på rullskidor i Skövde.
Tävlingshelgen består av två individuella tävlingar med SM-status som båda ingår i STS Roll Cup (Svenska Rullskidscupen) och Västsvenska Rullskidscupen. Söndagens långlopp är dessutom seedningsgrundande för Vasaloppet.

 

Lördag 14/9 - Backracet

Backracet är en mjölkesyrekrävande utmaning med en tuff avslutning upp till toppen av Skövdes platåberg Billingen. Loppet går i fri still med individuell start. Tävlingsbanan går bland annat genom centrala delar utav Skövde. 

 

Söndag 15/9 - Långloppet     

På söndagen arrangeras vårt traditionella långlopp i klassisk stil, som i år är officiellt seedningslopp till Vasaloppet. Loppet startar med en masstart på Billingens västra sida och går genom natursköna omgivningar i Vallebygden. Efter en relativt flack inledning kommer en kraftig stigning upp mot Billingen, varifrån loppet fortsätter via “Raka linan” till målgången på Billingens fritidsområde.

 

Inbjudan / PM - Backracet 14/9 2019

Tävlingscentrum (TC): TC finns utanför Hagenstugan på Billingens fritidsområde, se karta nedan. 

 

Start: Första start kl 13:00 vid Markstridsskolan på P4 Skaraborgs regemente. Individuell start med startgrind. Åkarna startar med 30 sekunders mellanrum. 5 minuter före start skall tävlande finnas i startområdet. 

 

Mål: Ovanför Billingebacken vid hotell Billingehus parkeringsplats. 

 

Nummerlappar och chip: Hämtas i TC klockan 10:00-12:00. 2st hjälmchip fästes på varsin sida av hjälmen. Nummerlapp och chip hämtas innan transport till starten. 

 

Bana: 

Arrangören har tillstånd från Länsstyrelsen att genomföra tävlingen på allmänna vägar och cykelvägar. Tävlande måste följa normala trafikregler. Åkning sker på höger sida av vägen. Polis kommer finnas i kritiska korsningar, i övriga korsningar finns funktionärer som INTE får stoppa trafiken utan endast varna rullskidsåkare. Alla inkommande vägar är märkta med varningsskyltar. Banan är märkt med orangea pilar. Tre orangea pilar innebär skarp sväng. 

Starten kommer gå inne på Skaraborgs regemente P4, där en relativt lätt varvbana om 4,5 km finns. Loppet blir gradvis mer och mer krävande då banan efter en sväng genom Skövde centrum avslutas uppe på toppen av Billingen.

Se nedan för antal varv på varvbana för aktuell sträcka.

4,5 km - 0 varv, 9 km - 1 varv, 13,5 km - 2 varv, 18 km - 3 varv

Nedan visas bansträckningen ihop med höjdkurvan.

(På grund av ändrad bansträckning mellan varvbanan och målet är banlängderna cirka 700 m kortare än angivet ovan)  

 

Lagledarmöte: Hålls vid startplatsen klockan 12.30. 

 

Transport till startområdet: Arrangeras från TC med buss kl 12.00 & kl 13.00. Beräknad transporttid 10 min. 

 

Ombyte och dusch: Finns både före och efter loppet i anslutning till Billingebadet. 

 

Överdragskläder: Lämnas på anvisad plats vid starten för transport till målet.  

 

Tidtagning: Sker med EQ-timing. Mellantider kommer att registreras vid varvning. 

 

Åkstil: Fri stil

 

Hjul: Fria hjul

 

Parkering: Stora parkeringen på Billingens fritidsområde samt parkering vid soldathemmet på P4 Skaraborgs regemente, se karta. 

 

Priser: SM-plaketter - utgår till prispallen i varje klass (ej D/H 13-14). Priser till alla i ungdomsklass. 

 

Prisutdelning: Sker i anslutning till TC, på Skidstadion, Billingens fritidsområde, preliminärt klockan 14:45. 

 

Klasser:

D/H 13-14 EJ SM, 4,5km      D/H 15-16, 9km         D/H 17-20, 13,5km

D/H 21, 18km                          D/H 35, 18km            D/H 40, 18km

D 45, 18km                              D/H 50, 18km            D/H 55, 18km

D/H 60, 13,5km                       D/H 65, 13,5km         D/H 70, 9km

D/H 75, 9km                             D/H 80, 9km              Motion D/H, 13,5km

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser vid få anmälda. 

 

Tävlingsregler:

Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.

Hjälm och glasögon är obligatoriskt och allt deltagande sker på egen risk.

 

Sjukvård: Samtliga funktionärer kan tillkalla sjukvård och ambulans. Sjukvårdsansvarig finns utplacerad längs banan. Vid allvarlig olycka ring 112. 

 

Vid brutet lopp: Meddela funktionär. 

 

Organisation:

Tävlingsledare: Stein-Egil Östensen 076 626 21 92

Tävlingssekreterare: Magnus Hagelberg

Banchef: Marcus Björk

Speaker: Daniel Johansson, Morgan Tärning, Mikael Tärning

 

Jury: 

TD: Robert Erixon 070 351 47 52

Ass. TD: Björn Wästerström 070 699 21 14

TL: Stein-Egil Östensen 076 626 21 92

 

Anmälan:

Anmälan sker via IdrottOnline. Tävlande som inte har tillgång till IdrottOnline anmäler sig via mail till tavling@billingensskidallians.se. Vid anmälan uppges namn, klass och ev. klubbtillhörighet. Betalning görs via postgiro nr: 134 54 92-1. Sista ordinarie anmälningsdag 8:e septermber. Efteranmälan fram till 12:e september mot en förhöjd avgift om 100 kr. OBS! Ingen efteranmälan på plats! 

 

Startavgift:

Seniorer 350 kr, Junior 300 kr, Ungdom 250 kr, Veteran t.o.m. H/D55 350 kr, Veteran f.r.o.m. H/D60 300 kr

 

Kontakt:

Tävlingsledare Stein-Egil Östensen

Mobil: 0766 262 192

Mail: tavling@billingensskidallians.se


Inbjudan / PM - Långloppet 15/9

Tävlingscentrum (TC): TC finns utanför Hagenstugan på Billingens fritidsområde, se karta nedan. 

 

Start: Distans 45 km och 30 km startar i Istrum. Distans 18 km startar i Öglunda.  

18 km - kl. 11.30 (Öglunda)

30 km - kl. 11. 15 (Istrum)

45 km - kl. 11. 00 (Istrum)

Gemensam start per distans. 5 minuter innan start skall tävlande finnas i startområdet. 

Vid starten ställs åkarna upp med stigande startnummer där åkare med lägst nummer står längst fram.  

 

Mål: Vid infarten till campingen på Billingen, i närhet till skidstadion. 

 

Nummerlappar och chip: Hämtas i TC klockan 08:00-10:00. 2st hjälmchip fästes på varsin sida av hjälmen. Nummerlapp och chip hämtas innan transport till starten. 

 

Bana: 

Arrangören har tillstånd från Länsstyrelsen att genomföra tävlingen på allmänna vägar och cykelvägar. Tävlande måste följa normala trafikregler. Åkning sker på höger sida av vägen. Polis kommer finnas i kritiska korsningar, i övriga korsningar finns funktionärer som INTE får stoppa trafiken utan endast varna rullskidsåkare. Alla inkommande vägar är märkta med varningsskyltar. Banan är märkt med orangea pilar. 

Startfältet kommer att ledas av fordon med blinkande gult ljus. 

Banorna startar i natursköna omgivningar i Vallebygden. Efter några relativt flacka kilometer på Billingens västra sida kommer en kraftig stigning upp på berget vilket följs av en lång raksträcka i lätt motlut, kallad "Raka linan". Målgång vid skidstadions norra del på Billingens fritidsområde.  

Lagledarmöte: Hålls vid startplatsen i Istrum klockan 10.30 och i Öglunda kl 11.00. 

 

Transport till startområdet: Arrangeras från TC med buss kl 09.30. Det som har bokat plats har förtur. De som inte bokat garanteras ej plats på bussen. Beräknad transporttid 30 min. 

 

Ombyte och dusch: Finns både före och efter loppet i anslutning till Billingebadet. Möjlighet till ombyte före start finns även i Istrum. 

 

Överdragskläder: Lämnas på anvisad plats vid starten för transport till målet.  

 

Tidtagning: Sker med EQ-timing. Mellantider kommer att registreras vid passage Öglunda kyrka för åkare som kör distans 30 km och 45 km. Mellantid kommer även registreras med ca 9,5 km kvar till mål.  

 

Åkstil: Klassisk stil

 

Hjul: Tillåtna hjul är "2:or" samt Elpex PU 2 enligt skidförbundets rekommendationer.

 

Låneskidor: H/D 21 kommer att åka på låneskidor från Skigo. Uthämtning av rullskidor för H/D 21 görs i Istrum från klockan 09.00. 

 

Parkering: Stora parkeringen på Billingens fritidsområde samt parkering vid klubbstugan i Istrum (starten 30+45 km) och kyrkan i Öglunda (starten 18 km). 

 

Priser: SM-plaketter - utgår till prispallen i varje klass (ej D/H 13-14). Priser till alla i ungdomsklass. Prispengar delas ut för totalen i STS Roll cup enligt följande: 

1.a                  6.000:- 
2.a                 4.000:-
3.a                 2.000:-
4.a                 1.500:-
5.a                 1.000:-
6.a                 500:-

 

Prisutdelning: Sker i anslutning till TC, på Skidstadion, Billingens fritidsområde, preliminärt klockan 14:15. Utlottning av priser för deltagare på plats. 

 

Klasser:

D/H 13-14 EJ SM, 18km      D/H 15-16, 18km      D/H 17-20, 30km

D/H 21, 45km                         D/H 35, 45km            D/H 40, 45km

H 45, 45km                             D/H 50, 45km            H 55, 45km

D/H 60, 30km                         D/H 65, 30km            D/H 70, 30km

D/H 75, 30km                         D/H 80, 30km            Motion D/H, 30km

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser vid få anmälda.

 

Tävlingsregler:

Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.

Hjälm och glasögon är obligatoriskt och allt deltagande sker på egen risk.

 

Sjukvård: Samtliga funktionärer kan tillkalla sjukvård och ambulans. Sjukvårdsansvarig finns utplacerad längs banan. Vid allvarlig olycka ring 112. 

 

Vid brutet lopp: Meddela funktionär. 

 

Organisation:

Tävlingsledare: Stein-Egil Östensen 076 626 21 92

Tävlingssekreterare: Magnus Hagelberg

Banchef: Erkki Saksman

Speaker: Daniel Johansson, Morgan Tärning, Mikael Tärning

 

Jury: 

TD: Robert Erixon 070 351 47 52

Ass. TD: Björn Wästerström 070 699 21 14

TL: Stein-Egil Östensen 076 626 21 92

 

Kontroll: Kontroll av stavlängd kommer att genomföras. 

 

Seedning:

Seedning till Vasaloppet kan endast göras av de som åker 45 km banan. Seedning kan maximalt göras till startled 1. 

https://www.skidor.com/Grenar/Rullskidor/Tavling/SeedningtillVasaloppet/

 

Anmälan:

Anmälan sker via IdrottOnline. Tävlande som inte har tillgång till IdrottOnline anmäler sig via mail till tavling@billingensskidallians.se. Vid anmälan uppges namn, klass och ev. klubbtillhörighet. Betalning görs via postgiro nr: 134 54 92-1. Sista ordinarie anmälningsdag 8:e septermber. Efteranmälan fram till 12:e september mot en förhöjd avgift om 100 kr. OBS! Ingen efteranmälan på plats!

 

Startavgift:

Seniorer 350 kr, Junior 300 kr, Ungdom 250 kr, Veteran t.o.m. H/D55 350 kr, Veteran f.r.o.m. H/D60 300 kr

 

Kontakt:

Tävlingsledare Stein-Egil Östensen

Mobil: 0766 262 192

Mail: tavling@billingensskidallians.se

 

Sweden Outdoor Festival 14-15 september

För fjärde året arrangeras Sweden Outdoor Festival i Skövde. En aktiv helg på Billingen med spännande prova-på-aktiviteter, SM i utomhusmatlagning, friluftsmässa, föreläsningar och tävlingar. Under helgen arrangeras bland annat SM i rullskidor, Billingen Swimrun och Billingeracet XC. 
I startavgiften till tävlingen ingår ett festivalarmband till prova-på-aktiviteterna. För mer info: www.swedenoutdoorfestival.se.

Sweden Outdoor Festival

STS Roll Cup

Både Backracet och Långloppet under Billingen Rollerski SM ingår STS Roll Cup, även kallad Svenska Rullskidscupen. För mer info: STS Roll Cup

Västsvenska Rullskidscupen

Både Backracet och Långloppet under Billingen Rollerski SM ingår i Västsvenska Rullskidscupen. För mer info: http://www.rullcup.se/

Sweden Outdoor Festival