PM Billingen Rollerski 

Uppdaterat: 2022-09-15 kl. 23:00

Under 2022 ingår Billingen Rollerski i den nya rullskidstouren 157XCC ROLLERSKITOUR, en rullskidtour som kommer att avgöras i totalt fem deltävlingar i Västsverige. Billingen Rollerski är även seedningsgrundande till Vasaloppet! 

Länk till tourens hemsida: https://157xcc.com/sv-se/artiklar/157-roller-tour/

OBS! Personer med sjukdomssymtom ombedes att stanna hemma.

Datum: 17 september (2022)

Tävlingscentrum (TC): TC finns vid Billingecentret (på Billingens fritidsområde). 

Start: Distans 45 km och 30 km startar i Istrum. Distans 18 km startar i Öglunda.  

18 km - kl. 11:30 (Öglunda)

30 km - kl. 11:30 (Istrum)

45 km ELIT - kl. 11:00 (Istrum)

45 km - kl. 11:15 (Istrum)

Gemensam start per distans. 5 minuter innan start skall tävlande finnas i startområdet. 

Vid starten ställs åkarna upp med stigande startnummer där åkare med lägst nummer står längst fram.

Lagledarmöte: Hålls vid startplatsen i Istrum kl. 10:30 och i Öglunda kl. 11:00. 

Nummerlappar och chip: Hämtas ut vid respektive startplats. Chipet fästes på hjälmen.

Tidtagning: Sker med EQ-timing.

Åkstil: Klassisk stil

Hjul: Tillåtna hjul är "2:or" samt Elpex PU 2 enligt skidförbundets rekommendationer. Låneskidor från Skigo för alla i klass D/H Elit. Låneskidor hämtas vid startplatsen.

Bana: 

Banorna startar i natursköna omgivningar i Vallebygden. Efter några relativt flacka kilometer på Billingens västra sida kommer en kraftig stigning upp på berget vilket följs av en lång raksträcka i lätt motlut, kallad "Raka linan". Målgång vid skidstadions norra del på Billingens fritidsområde. 

Arrangören har tillstånd från Länsstyrelsen att genomföra tävlingen på allmänna vägar och cykelvägar. Tävlande måste följa normala trafikregler. Åkning sker på höger sida av vägen. Polis kommer finnas i kritiska korsningar, i övriga korsningar finns funktionärer som INTE får stoppa trafiken utan endast varna rullskidsåkare. Alla inkommande vägar är märkta med varningsskyltar. Banan är märkt med pilar. 

Startfältet kommer att ledas av fordon med blinkande gult ljus. 

Mål: Vid Billingecentret på Billingens fritidsområde. 

Priser: Priser till ungdomsklasser. 30 000 kr i prispengar för D/H Elit enligt följande:

1:a – 8500 SEK

2:a – 4500 SEK

3:a – 2000 SEK

Prisutdelning: Sker i anslutning till målgången. Prisutdelningen för ungdomar och juniorer sker då alla gått i mål. Prisutdelning för D/H Elit preliminärt kl. 13:15.

Transport till startområdet: Transport till startplats (Istrum eller Öglunda) erbjuds till de som anmält och betalt för en plats i tid. Övriga erbjuds ingen transport. Minibussarna utgår från hållplats ”Billingehus, Skövde” som ligger precis intill Billingecentret/målgången, se karta. Första turen går kl. 08:45 och andra kl. 09:45. Beräknad transporttid 30 min. Alla anmälda får information om vilken tur de ska åka med via mail.

Ombyte och dusch: Finns både före och efter loppet i Billingecentret. Möjlighet till ombyte före start finns även i Istrum. 

Överdragskläder: Lämnas på anvisad plats vid starten för transport till målet. Arrangören ansvarar ej för värdesaker. 

Parkering: Stora parkeringen på Billingens fritidsområde samt parkering vid klubbstugan i Istrum (starten 30+45 km) och kyrkan i Öglunda (starten 18 km). 

Klasser:

Klass Distans
D/H 13–14, D/H 15–16 18 km
D/H 17–20, D/H 60, D/H 65, D/H 70, D/H 75, D/H Motion 30 km
D/H Elit, D/H 21, D/H 35, D/H 40, D/H 45, D/H 50, D/H 55 45 km

OBS! Det är endast D/H Elit som ingår i 157XCC Rollerskitour. 

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser vid få anmälda.

Tävlingsregler:

Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.

Hjälm och glasögon är obligatoriskt och allt deltagande sker på egen risk.

Sjukvård: Samtliga funktionärer kan tillkalla sjukvård och ambulans. Sjukvårdsansvarig finns utplacerad längs banan. Vid allvarlig olycka ring 112. 

Vid brutet lopp: Meddela funktionär. 

Kontroll: Stickprovskontroller av stavlängd och rullskidshjul kommer att genomföras. 

Seedning:

Seedning till Vasaloppet kan endast göras av de som åker 45 km banan. Seedning kan maximalt göras till startled 1. 

https://www.skidor.com/Grenar/Rullskidor/Tavling/SeedningtillVasaloppet/

Anmälan: Anmälan via EQ-timing (Anmälan Billingen Rollerski) är öppen fram till och med start. 

Anmälningsavgift:
Seniorer (D/H21-55, D/H Elit) 550 kr
Junior (D/H 17-20) 450 kr
Ungdom (D/H 13-16) 400 kr
Veteran (from H/D60) 500 kr
Motion 550 kr

Kontakt:

Tävlingsledare Stein-Egil Östensen

Mobil: 0766 262 192

Mail: tavling@billingensskidallians.se


 

 

 

Tävlingen sponsras av: 

  

157XCC ROLLERSKITOUR