|

Busstransport till starten

Busstransport till starten

Det kommer inte arrangeras någon busstransport till starten av Billingen Rollerski. Det beror på att få har anmält sitt intresse att åka med fram till ordinarie anmälningstids utgång. De anmälda kommer erbjudas alternativ transport från Billingecentret.

Similar Posts