Funktionärsinformation - Billingens Långlopp Elit 2021

Placering vakter

Publik är inte tillåtet på tävlingen. På kartan nedan visas platser där vakter ska stå, klicka på bilden för att förstora. 

Pos 1 - 2st

Pos 2 - 2st

Pos 3 - 2st 

Pos 4 - 2st 

Pos 5 - 2st 

Pos 6 - 2st 

Pos 7 - 2st 

Pos 8 - 3st 

Placering beachflaggor

Kontaktuppgifter: 

Tävlingsledare: Stein Östensen     076 626 21 92

Banchef: Erkki Saxsman                073 757 79 79      

Stadionchef: Niklas Solsjö             070 277 87 29

Tid och data: ?                                - 

Tävlingssekret.: Magnus Calestam    076 777 82 22

Tf. tävlingssekret.: Magnus Ramsin   070 939 10 09     

Sjukvård: Jan Bengtsson               070 548 12 92

Allvarlig olycka: SOS alarm           112

 

 

För övrig information se PM http://billingensskidallians.se/billingens-langlopp/